กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ห้องเรียนพิเศษ ณ ปากช่อง นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 14-16 ธันวาคม 2559 โรงเรียนสุรวิทยาคาร ได้นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา ณ แลนด์บรีซ รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

indexenglishcamp m3 1
englishcamp m3 3
englishcamp m3 4
englishcamp m3 8
englishcamp m3 5