กิจกรรมแปรอักษร ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชฯ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนสุรวิทยาคาร โดยนายแสน แหวนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรและนักเรียนร่วมกิจกรรมแปรอักษร ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชฯ ณ บริเวณสนามฟุตบอลของโรงเรียน ในการแปรอักษรครั้งนี้ แปรอักษรเป็นเลขเก้าไทย แสดงถึงพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 และห่วงสามห่วง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียน พร้อมด้วยอักษร ส.ว.ค. โดยใช้บุคลากรและนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน 4,200 คน คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

index
swk2swk1IMG 6656
DSC 2058