ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลฯ ระดับสายชั้น

โรงเรียนสุรวิทยาคาร โดยผู้บริหาร คณะครูบุคลากร และนักเรียนในแต่ระดับสายชั้นร่วมถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชฯ ณ หอประชุมโรงเรียนสุรวิทยาคาร คลิกดูภาพกิจกรรม

indexDSC 1890
DSC 1873
DSC 1902
DSC 1949
DSC 1930