ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนสุรวิทยาคารจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อทราบข้อมูลนักเรียน พบปะครูประจำชั้น เพื่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

indexDSC 1748
DSC 1761
DSC 1790
DSC 1823
DSC 1866

Attachments:
Download this file (Corel VideoStudio.txt)Corel VideoStudio.txt[ ]0.2 kB