งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่66 และมหกรรมวิชาการ สพม.33 ปีการศึกษา2559 ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร

เมื่อวันที่ 7-9 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 และมหกรรมวิชาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกนักเรียนตัวแทนจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ในระดับภาคซึ่งจะจัดขึ้นที่จังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ และการร่วมจัดนิทรรศการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ในกิจกรรมครั้งนี้พิธีเปิดจัดขึ้น ณ หอประชุมสุรวิทยาคาร โดยมีนายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการเขตฯ เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายการจัดการศึกษาฯ และผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและแขกผู้มีเกียรติร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

sillapa7 8

1a

6a

4a

2a

5a

3a