งานแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เพื่อแสดงความยินดีกับผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งจัดขึ้น ณ หอประชุมสุรวิทยาคาร โดยมีนายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งผู้มีเกียรติร่วมแสดงมุทิตาจิตครั้งนี้ ภาพกิจกรรมทั้งหมด

index

img01

img02

img03

img04

img05

img06

img07

Cr. ภาพกิจกรรมโดยครูบุญร่วม กลิ่นหอม