ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ปี2559

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 โรงเรียนสุรวิทยาคาร โดยคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2559 และนักเรียนสุรวิทยาคาร ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2559 บริเวณหน้าเสาธง ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้ ร่วมแสดงความยินดี ขอบพระคุณครูผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ จวบจนสู่วัยเกษียณในปีการศึกษา 2559 ด้วยบรรยากาศอันแสนอบอุ่น  ภาพกิจกรรม-Album1 , ภาพกิจกรรม-Album2

index

IMG 1736

IMG 1747

IMG 1752

IMG 1819

IMG 1881

IMG 1921

cr. ภาพโดยจิรเมธ ,ครูบุญร่วม