สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จัดการประชุมเตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตฯ

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยผู้อำนวยการเขตนายพิทยา ไชยมงคลเป็นประธานการประชุมครั้งนี้ โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงานทุกศูนย์การแข่งขัน ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2559 โดยจัดการแข่งขันทุกรายการ ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์  ภาพกิจกรรมทั้งหมด

sillapa66

DSC 1047

DSC 1069

DSC 1140

DSC 1154

DSC 1175