การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2559

โรงเรียนสุรวิทยาคาร ร่วมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา2 กรุงเทพมหานคร นักเรียนตัวแทนจากสุรวิทยาคารเข้าร่วมแข่งขัน
ระดับ ม.ต้น จำนวน 3 คน ประกอบด้วย
  1. เด็กชายชูเกียรติ ปัชชุนาภรณ์ ม. 3/1
  2. เด็กหญิงพีรดา เสนาะกลาง ม.3/1
  3. เด็กชายศิรวิทย์ ปะวะโน ม.2/1

ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั่วประเทศ รอบที่ 1 จำนวน 1,562 คน ผลการแข่งขันนักเรียนตัวแทนจากสุรวิทยาคาร ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 1 ใน 100 คน โดยได้ลำดับที่ 69 ได้คะแนน 77 คะแนน ได้รับเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎในครั้งนี้  คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

economics

192328

192333

192378

192384

ขอบคุณภาพกิจกรรมโดย ครูชมพลอย ชุติแพทย์วิภา