งานวิชาการโรงเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ ครั้งที่6 เครือข่ายกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

วันที่ 28-29 สิงหาคม 2559 โรงเรียนสุรวิทยาคารร่วมกับโรงเรียนสิรินธรและโรงเรียนรัตนบุรี จัดงานวิชาการโครงการห้องเรียนพิเศษขึ้น ณ โรงเรียนสิรินธร จ.สุรินทร์ ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 ของเครือข่ายกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ซึ่งครั้งต่อไป จะจัดขึ้น ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ เป็นครั้งที่7 ภายในงานมีการจัดแสดงบูทของโรงเรียนห้องเรียนพิเศษ และการประกวดโครงงานของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายดังกล่าว ประกอบด้วยโครงงานภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ  คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

siridhorn

DSC 0705

DSC 0767

DSC 0743

DSC 0774

DSC 0734

DSC 0808