สุรวิทยาคารรวมใจ ร่วมรณรงค์ออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม 2559

โรงเรียนสุรวิทยาคาร ร่วมกับหน่วยงานราชการ ร่วมรณรงค์ การออกเสียงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 เริ่มเวลา 08.00-16.00 น. โดยกิจกรรมจัดขึ้นบนเส้นทางภายในเขตเทศบาล อำเภอเมืองสุรินทร์ โดยนักเรียนร่วมถือป้ายรณรงค์ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมออกเสียงประชามติในวันเวลาดังกล่าว

prachamati2016

S 120848386

S 120848387