โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นโรงเรียนสุรวิทยาคารกับโรงเรียนพลูกักอิง ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่31 กรกฎาคม ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2559 โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นกับโรงเรียนพลูกกักอิง ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้จัดทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดกิจกรรมทั้งด้านการเรียนการสอน การบูรณาการกิจกรรม และครั้งนี้ได้ร่วมกิจกรรมนอกสถานที่ ณ ศูนย์คชศึกษา บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอตูม โดยมีนักเรียนสุรวิทยาคารร่วมทำกิจกรรมกับนักเรียนชาวญี่ปุ่น

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม :: http://gallery.sura.ac.th/index.php/2559/2559-07/2559-08-01

student japan

japan 10

japan 8

japan 4

japan 7

japan11