ประชุมผู้ปกครองนักเรียน รอบที่2 ปีการศึกษา 2559 โดยกลุ่มบริหารฯ และครูหัวหน้าระดับชั้น

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 กลุ่มบริหารงานโรงเรียน คณะครูหัวหน้าทุกระดับชั้น จัดประชุมพบปะผู้ปกครองนักเรียน รอบที่2 ปีการศึกษา 2559 สำหรับผู้ปกครองจากรอบแรกเมื่อช่วงเปิดภาคเรียน เพื่อให้ได้พบปะผู้ปกครองครบ 100 เปอร์เซนต์ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและโรงเรียน เพื่อเพิ่มศักยภาพในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

meeting2

meeting 8

meeting 10

meeting 11

meeting 6

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด :: http://gallery.sura.ac.th/index.php/2559/2559-06/2559-07-28-2-1-2559