โครงการครอบครัวพอเพียง สู่สถานศึกษาและชุมชน ปี2559

โรงเรียนสุรวิทยาคารได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษากิจกรรมกำเนิดศูนย์ครอบครัวพอเพียง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรมูลนิธีครอบครัวพอเพียงให้การอบรมความรู้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใช้ชื่อการอบรมคร้ังนี้ว่า "โครงการครอบครัวพอเพียง สู่สถานศึกษาและชุมชน (ปี 2559)" ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมสุรวิทยาคาร

swk family

20160727 080918

20160727 113847

20160727 113808

DSC 0485

DSC 0492

DSC 0501

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด :: http://gallery.sura.ac.th/index.php/2559/2559-06/swk-family