ประมวลภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาลีลาศผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่10 สะเร็นเกมส์

โรงเรียนสุรวิทยาคารได้รับเลือกเป็นสถานที่สำหรับใช้ในการแข่งขันกีฬาลีลาศผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 10 "สะเร็นเกมส์" โดยทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 12-15 กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้มีทีมทั่วทุกภาคของไทยร่วมทำการแข่งขัน โดยใช้สนามแข่งขัน ณ หอประชุมสุรวิทยาคาร

leelas

18384

64375

244609

244616

64386

S 27123807

:: ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม http://gallery.sura.ac.th/index.php/2559/2559-06/10