ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2559 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุรวิทยาคารร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุรวิทยาคารร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559  ณ อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2559

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ :: http://gallery.sura.ac.th/index.php/2559/2559-06/2559-07-18-1

 

แหเทยนพรรษา59 167

แหเทยนพรรษา59 13

แหเทยนพรรษา59 17

แหเทยนพรรษา59 20

แหเทยนพรรษา59 29

แหเทยนพรรษา59 40

แหเทยนพรรษา59 174

 

ขอบคุณข้อมูลภาพโดย ครูชมพลอย ชุติแพทย์วิภา