โครงการรับบริจาคโลหิตเพื่อการกุศล ณ หอประชุมโรงเรียนสุรวิทยาคาร

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 หน่วยกาชาดสุรินทร์ ร่วมด้วยโรงพยาบาลสุรินทร์ ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ในชื่อ "โครงการรับบริจาคโลหิตเพื่อการกุศล" ณ หอประชุมโรงเรียนสุรวิทยาคาร อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนักเรียนและบุคลากรร่วมบริจาคโลหิตเพื่อการกุศลในครั้งนี้จำนวนมาก

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ http://gallery.sura.ac.th/index.php/2559/02-2559/2559-02-02-1

DSC 0611

DSC 0585

DSC 0589

DSC 0590

DSC 0591

DSC 0594

DSC 0600

DSC 0607

DSC 0612

DSC 0613