พิธีมอบเกียรติบัตร แสดงความยินดีกับผู้ชนะเลิศสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนสุรวิทยาคาร โดยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ "sura math-science contest2015" ประจำปีการศึกษา 2558 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รัตติมา พานิชย์อนุรักษ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เป็นประธานในพิธี ,นายทรงศักดิ์ เสนาวงศ์ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร ,นายธีรภาพ วลามิตร รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ ,นายวิทูรย์ พิมพ์ศิริ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ,นางสุจินดา สินโพธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร  คณะครู-นักเรียน แขกผู้มีเกียรติและผู้ปกครองนักเรียน ร่วมแสดงความชื่นชมยินดีในพิธีครั้้งนี้

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ http://gallery.sura.ac.th/index.php/2559/02-2559/sura-math-science2015

DSC 0401

DSC 0332

DSC 0334

DSC 0337

DSC 0360

DSC 0368

DSC 0393

DSC 0396

DSC 0373