กิจกรรมหน้าเสาธงอำลาคณะกรรมการนักเรียนปี 2558

กิจกรรมหน้าเสาธงวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 สภานักเรียนโรงเรียนสุรวิทยาคาร โดยงานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ โดยนายทรงศักดิ์ เสนาวงศ์ รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร และมอบหน้าที่ให้กับคณะกรรมการชุดใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินกิจการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559

DSC 0261

DSC 0264

DSC 0271

DSC 0272

DSC 0274

DSC 0286

DSC 0288