ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่3 ผลัด3 ณ เขาพนมสวาย จ.สุรินทร์

วันเสาร์ที่ 23 ถึงวันพุธที่ 27 มกราคม 2559 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3 ผลัด3 โรงเรียนสุรวิทยาคารโดยการนำของผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสุรวิทยาคาร ได้นำนักศึกษาร่วมฝึกภาคสนาม ณ เขาพนมสวาย ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์ ซึ่งหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ค่ายวีรวัฒน์โยธิน มณฑลทหารบกที่25 ได้จัดขึ้นตามหลักสูตรการเรียน ซึ่งได้กระทำพิธีปิดการฝึกภาคสนามของนักศึกษาชั้นปีที่3 ในวันพุธที่ 27 มกราคม 2559 นี้

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ : http://gallery.sura.ac.th/index.php/2559/2559-01/soldier2558

 

S 24789012

S 24789001

S 24789000

S 24789011

50451