ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พบปะทักทายนักเรียนโรงเรียนสุรวิทยาคาร

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และ ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้พบปะทักทายนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนสุรวิทยาคาร เพื่อให้ความรู้ ทักษะกระบวนการในการเรียน การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โดยการต้อนรับของผู้บริหาร และคณะครู บุคลากร

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ : http://gallery.sura.ac.th/index.php/2559/2559-01/meet

 

DSC 0859

DSC 0828

DSC 0835

DSC 0839

DSC 0863

DSC 0867

DSC 0874

DSC 0897