ศิลปะ young อยู่ ปีที่ 4 ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร

เมื่อวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมาโรงเรียนสุรวิทยาคาร โดยกลุ่มสาระศิลปะ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยใช้ชื่องานคือ "ศิลปะ young อยู่ ปีที่ 4" ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสำเริง บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม โดยการต้อนรับของคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสุรวิทยาคาร

DSC 0866

DSC 0795

DSC 0804

DSC 0811

DSC 0837

DSC 0822

DSC 0846