โรงเรียนสุรวิทยาคาร ร่วมจัดรถแห่ขบวนโต๊ะจีนช้าง ในงานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2558

โรงเรียนสุรวิทยาคาร ร่วมจัดขบวนรถแห่อาหารสำหรับจัดโต๊ะจีนช้าง ที่จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งนักเรียนร่วมจัดขบวนรถพร้อมคณะครูและบุคลากร ซึ่งปีนี้โรงเรียนสุรวิทยาคารได้จัดขบวนรถเทอดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อเข้าร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นของจังหวัด

1036

1037

DSC 0122

DSC 0118

DSC 0133

DSC 0121

DSC 0120