กิจกรรมทำบุญของยุวพุทธิกสมาคมสุรินทร์ ณ วัดจำปา อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558 โรงเรียนสุรวิทยาคาร โดยท่านผู้อำนวยการเลิศชาย สุขประเสริฐ และคณะครูบุคลากร ได้ร่วมกิจกรรมทำบุญของยุวพุทธิกสมาคมสุรินทร์ ซึ่งได้กำหนดการทำบุญถวายภัตตาหารเพล ข้าวสาร อาหารแห้ง จตุปัจจัยไทยธรรมในฤดูกาลเข้าปุริมพรรษาปี 2558 โดยโรงเรียนสุรวิทยาคาร เป็นเจ้าภาพ เป็นครั้งที่ 1 ณ วัดจำปา ถนนหลักเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เวลา 09.00-12.00 น.

swk01

swk04

swk03

swk02

swk05

IMG 3270