Get Adobe Flash player

gpa group


ubdate gif

bt ban2562
bt2020 1a   bt2020 2a

:: อัพเดตข้อมูลล่าสุด วันที่ 3 มีนาคม 2563 ::

## หากมีข้อสงสัยเรื่องผลการเรียน สามารถสอบถามกับครูผู้สอนได้โดยตรง
หรือ ติดต่อห้อง GPA ในวัน และเวลาราชการbt ban2561
bt2018 1a   bt2018 2a

:: อัพเดตข้อมูลล่าสุด วันที่ 25 มีนาคม 2562 ::

## หากมีข้อสงสัยเรื่องผลการเรียน สามารถสอบถามกับครูผู้สอนได้โดยตรง
หรือ ติดต่อห้อง GPA ในวัน และเวลาราชการ   gpa2 2562 anew  
   อัพเดตข้อมูลล่าสุด : 3 มีนาคม 2563  
   gpa2 2560 a  

 

   

การเข้าดูให้ใช้เลขประจำตัวนักเรียนและวันเดือนปีเกิด( วันที่/เดือน/ปี เช่น 25/02/2543 )


ติดต่อ : ครูอนุชาติ นาเมืองรักษ์ (083-7932935)