Get Adobe Flash player

gpa group

bt ban2561
bt2018 1a   bt2018 2a

:: อัพเดทข้อมูลล่าสุด วันที่ 25 มีนาคม 2562 ::

## หากมีข้อสงสัยเรื่องผลการเรียน สามารถสอบถามกับครูผู้สอนได้โดยตรง
หรือ ติดต่อห้อง GPA ในวัน และเวลาราชการ

 

  gpa2 2560 a

การเข้าดูให้ใช้เลขประจำตัวนักเรียนและวันเดือนปีเกิด( วันที่/เดือน/ปี เช่น 25/02/2543 )


ติดต่อ : ครูอนุชาติ นาเมืองรักษ์ (083-7932935)