กลุ่มบริหารงานทั่วไป

ประกาศโรงเรียนสุรวิทยาคาร เรื่องรับสมัครบุคคล ในตำแหน่งนักการภารโรงและพนักงานขับรถ

ประกาศโรงเรียนสุรวิทยาคาร
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง และพนักงานขับรถ
--------------------------------------

   ด้วยโรงเรียนสุรวิทยาคาร มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานขับรถเพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนเรียนสุรวิทยาคาร ............................


ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559

 signature dr.san
(นายแสน แหวนวงศ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร

 

** ดูรายละเอียดประกาศรับสมัคร ตามเอกสารที่แนบมานี้