กลุ่มบริหารงานทั่วไป

กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา 2559

19 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00-16.30 น. โรงเรียนสุรวิทยาคาร ได้นำนักเรียนระดับสายชั้น ม.1 จำนวน 653 คน ครูที่ปรึกษา 25 คน คณะกรรมการสภานักเรียน 37 คน และนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครูจำนวนหนึ่ง ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดจำปา อ.เมือง จ.สุรินทร์ ในการนี้ นักเรียนระดับสายชั้น ม.1 และคณะครู ได้ร่วมกันบริจาคปัจจัยเพื่อเป็นค่าน้ำ ค่าไฟ สำหรับวัดจำปา เป็นเงินทั้งสิ้น 8,065 บาท