Get Adobe Flash player

เครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี

scout1.pngscout2.png

หมายเหตุ ที่แขนซ้ายให้มุมของสีแรกของแต่ละหมู่ชี้มาที่ บริเวณลำคอ หรือหน้าอก โดยบริเวณอีกด้านหนึ่งขนานกับรอยรีดแขนเสื้อ ไม่ทับรอยรีด

 

สีแรกของหมู่   1 ได้แก่สีขาว

สีแรกของหมู่   2 ได้แก่สีน้ำตาล

สีแรกของหมู่   3 ได้แก่สีเหลือง

สีแรกของหมู่   4 ได้แก่สีเหลือง

สีแรกของหมู่   5 ได้แก่สีแดง

 

ขื่อหมู่ลูกเสือ

สีประจำหมู่

หมู่นกเนตรนารี

หมู่ 1 สุริโยทัย

ขาว-เขียว

นกแก้ว

หมู่ 2 นเรศวร

น้ำตาล-เหลือง

นกขุนทอง

หมู่ 3 พระนารายณ์

เหลือง-ดำ

นกเขา

หมู่ 4 พันท้ายนรสิงห์

เหลือง-น้ำเงินแก่

นกเค้าแมว

หมู่ 5 พระเจ้าตาก

แดง-น้ำเงิน

นกยูง

 

หมายเลขกลุ่มกอง