>> ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ Toptest ปีการศึกษา 2562 สนามสอบโรงเรียนสุรวิทยาคาร (Hit:3315)
>> บทคัดย่อโครงงานคณิตศาสตร์เรื่อง เศษที่ได้จากการหารพหุนามกำลัง n ด้วยพหุนามกำลังสอง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (Hit:243)
>> ปฏิทินภาคเรียนที่ 1 ปี 2562(ปรับปรุง2 ก.ค.62) (Hit:1682)
>> ปฏิทินกิจกรรมห้องเรียนพิเศษ SMTE/SMET/IEP ปีการศึกษา 2562 (Hit:676)
>> กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนเครือข่ายโครงการห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (Hit:472)
>> รายชื่อนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (Hit:1586)
>> รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (Hit:5934)