>> ประกาศการรับนักเรียนเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนสุรวิทยาคาร (Hit:3430)
>> ปฏิทินภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล ณ 6 ม.ค.63) (Hit:1871)
>> ประกาศระเบียบการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (Hit:2107)
>> ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 (Hit:6636)
>> ปฏิทินภาคเรียนที่ 1 ปี 2562(ปรับปรุง18 ก.ย.62) (Hit:3285)
>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 สาขาคณิตศาสตร์ ปี 2562 (Hit:2593)
>> ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ Toptest ปีการศึกษา 2562 สนามสอบโรงเรียนสุรวิทยาคาร (Hit:6140)