>> กำหนดการมอบตัวนักเรียนใหม่ และประชุมผู้ปกครอง สำหรับนักเรียน ม.1-6 ปีการศึกษา 2560 (Hit:3447)
>> ประกาศผลการสอบจัดแผนการเรียนเข้าเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2560 ประเภทนักเรียน ม.3 เดิม (Hit:3604)
>> ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 ประเภทนักเรียนทั่วไป (Hit:4156)
>> ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ (Hit:4301)
>> ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 ประเภทนักเรียนทั่วไป (Hit:7130)
>> รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2560 (Hit:3274)
>> ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 เดิมที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียนม.4 ปีการศึกษา 2560 (Hit:3345)