>> คำขวัญวันครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร ประจำปี พ.ศ.2560 (Hit:618)
>> รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรจิตสาธารณะ ภาคเรียนที่ 2/2559 (Hit:675)
>> เผยแพร่ผลงานวิชาการ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการเชิงเส้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (Hit:1276)
>> แนวปฏิบัติการเลื่อนขั้นเงินเดือน2551 และกฎกคศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน (Hit:456)
>> ประกาศโรงเรียนสุรวิทยาคาร เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสุรวิทยาคาร (Hit:1217)
>> ข้อมูลรายชื่อแม่ดีเด่น-ลูกกตัญญู กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2559 (Hit:566)
>> ตัวอย่างรูปเล่มเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2559 (Hit:819)