>> คำขวัญวันครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร ประจำปี พ.ศ.2560 (Hit:412)
>> รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรจิตสาธารณะ ภาคเรียนที่ 2/2559 (Hit:498)
>> เผยแพร่ผลงานวิชาการ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการเชิงเส้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (Hit:1078)
>> แนวปฏิบัติการเลื่อนขั้นเงินเดือน2551 และกฎกคศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน (Hit:325)
>> ประกาศโรงเรียนสุรวิทยาคาร เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสุรวิทยาคาร (Hit:827)
>> ข้อมูลรายชื่อแม่ดีเด่น-ลูกกตัญญู กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2559 (Hit:437)
>> ตัวอย่างรูปเล่มเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2559 (Hit:629)