>> คำขวัญวันครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร ประจำปี พ.ศ.2560 (Hit:484)
>> รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรจิตสาธารณะ ภาคเรียนที่ 2/2559 (Hit:556)
>> เผยแพร่ผลงานวิชาการ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการเชิงเส้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (Hit:1148)
>> แนวปฏิบัติการเลื่อนขั้นเงินเดือน2551 และกฎกคศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน (Hit:358)
>> ประกาศโรงเรียนสุรวิทยาคาร เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสุรวิทยาคาร (Hit:1020)
>> ข้อมูลรายชื่อแม่ดีเด่น-ลูกกตัญญู กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2559 (Hit:485)
>> ตัวอย่างรูปเล่มเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2559 (Hit:689)