>> แบบฟอร์ม PLC และแบบขอจัดตั้งกลุ่ม PLC ปี 2565 (Hit:224)
>> ประกาศผลการคัดเลือกผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ (Hit:367)
>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ (Hit:355)
>> แจ้งประกาศขยายเวลาการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ (Hit:330)
>> ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ (Hit:633)
>> ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ (Hit:1091)
>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร (Hit:1159)